EWANGELIZACJA WROCŁAW

WEJDŹ W NOWE ŻYCIE W JEZUSIE CHRYSTUSIE PRZEZ:

PRZECZYTAJ CZYM JEST:

CZY NAPRAWDĘ WIERZYSZ?

Czy Pan Jezus jest najważniejszą osobą w Twoim życiu?

Czy sprawy Królestwa Bożego są dla ciebie na pierwszym miejscu?

Czy potrafisz przypomnieć sobie moment swojego nawrócenia?

Czy świadomie oddałeś życie Panu Jezusowi, wyznałeś go swoim Panem, opamiętałeś się z grzechów, przyjąłeś chrzest i otrzymałeś Ducha Świętego?

Każdy z nas musi osobiście podjąć decyzję o nawróceniu, czyli o oddaniu swojego życia Jezusowi Chrystusowi i pójściu za Nim. Jeśli nigdy tego nie zrobiłeś, zachęcamy Cię do nawiązania osobistej relacji z Panem Bogiem i żywej wiary (nie pustej religii). Niezależnie co zrobiłeś i czego doświadczyłeś, On umarł i zmartwychwstał, aby dać Ci możliwość narodzenia się na nowo!

PRZESŁANIE

1. Jezus jest, żyje, jest jedynym, prawdziwym Bogiem w Trzech Osobach.

2. To o czym czytamy w Biblii jest prawdą.

3. Człowiek może mieć żywą, osobistą relację z Bogiem. Może rozmawiać z Bogiem, poznawać jego osobistą Wolę dla swojego życia.

4. Doświadczenie Bożej obecności, miłości i działania jest realne, a wiara może być namacalna i żywa – nie tylko teoretyczna i filozoficzna.

5. Niezależnie od skali popełnionych grzechów, każdy kto się opamięta może dostąpić ich przebaczenia, dzięki przelanej krwi Jezusa Chrystusa.

6. Pan Jezus przyszedł, nie tylko, aby uwolnić nas od konsekwencji grzechu, ale również, aby nas uzdolnić do nie popełniania go.

7. Boże ponadnaturalne działanie, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich (uzdrowienie, uwolnienie, dary prorocze, sny, wizje, mówienie nowymi językami i inne) jest ciągle aktualne i doświadczane przez Jego uczniów na drodze Trwania w Panu Bogu.

8. Uzdrowienie z chorób i słabości, uwolnienie z nałogów, nienawiści, żalu, goryczy, zranienia, depresji, myśli samobójczych itp. jest możliwe i powszechnie spotykane na drodze nawrócenia i posłuszeństwa Bogu.

9. Można albo trwać w Bogu albo nie trwać – nie ma nic pośrodku.

10. Aby trwać w Panu Jezusie trzeba wejść z Nim w społeczność (PRZYMIERZE) poparte własną wiarą i pragnieniem.

11. Pan Bóg w Biblii daje szereg konkretnych wymogów, jak wejść z Nim w społeczność i w niej trwać.

12. Dla każdego, niezależnie od win i położenia jest możliwość NOWEGO ŻYCIA W PANU BOGU.

OD CZEGO ZACZĄĆ?

OSOBIŚCIE ZWRÓĆ SIĘ DO PANA JEZUSA, MÓW Z SERCA, WŁASNYMI SŁOWAMI LUB W MYŚLACH.  NIECH CI TO WEJDZIE W NAWYK! ZACZNIJ CZYTAĆ BIBLIĘ! PROŚ PANA BOGA, ABY CIĘ PROWADZIŁ, WYJAŚNIAŁ, DAWAŁ ZROZUMIENIE.

1. WYZNAJ JEZUSA CHRYSTUSA SWOIM PANEM

2. OPAMIĘTAJ SIĘ ZE SWOICH GRZECHÓW

3. OCHRZCIJ SIĘ W IMIĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA

4. PROŚ PANA BOGA O DAR DUCHA ŚWIĘTEGO

Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego.
[Dzieje 2:38 UBG]

Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga, nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym.
[List do Hebrajczyków 6:1-2 UBG]