POMOC DUCHOWA

UWOLNIENIE DUCHOWE

JAK PROWADZIĆ DO UWOLNIENIA i JAK OTRZYMAĆ UWOLNIENIE DUCHOWE

Jedną z głównych potrzeb ludzi względem Pana Boga i rzeczą, którą On chce człowiekowi dać, jest wolność duchowa, wolność emocjonalna, wolność psychiczna, wolność od grzechu. Boża pomoc duchowa opiera się na Bożym Słowie i Bożej mocy mogącej w jednej chwili wyrwać człowieka z niewoli.

Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

Odpowiedzieli mu: My jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie służyliśmy nikomu. Jakże możesz mówić: Będziecie wolni?

Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz Syn mieszka na wieki.

Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni.

[Ewangelia Jana 8:31-36 UBG]

Czym jest niewola duchowa?

Niewola duchowa to stan, w którym nie mamy wolności nad pewnymi sprawami w swoim życiu. Istnieją problemy, z którymi nie możemy sobie poradzić, które nas wyniszczają, powodują strach, depresję – zabierają radość z życia, miłość, wolność i bezpieczeństwo. Lekarstwa i terapie „pomagają” zakopać i znieczulić problem, a Pan Jezus daje prawdziwe i trwałe rozwiązanie.

PROBLEMY DUCHOWE

Problemy duchowe mogą dotyczyć różnych kwestii takich jak:

 • nałóg (alkoholizm, narkomaństwo i inne)
 • grzech, z którego nie można się wyzwolić
 • lęki, stany lękowe
 • strach przed śmiercią
 • depresja, myśli samobójcze
 • głęboka nienawiść
 • psychozy
 • głosy
 • nękania
 • bezsenność
 • inne

POMOC DUCHOWA - DROGI WYJŚCIA Z PROBLEMÓW DUCHOWYCH

Jedyny prawdziwy i trwały ratunek od problemów duchowych zapewnia Pan Jezus. Bóg chce dać nam wszystkim wolność i przez swoje Słowo, wskazuje nam kroki, które możemy wykonać ku wolności duchowej. Jeśli czujesz, że jest Ci potrzebna pomoc duchowa w jakiejś dziedzinie pochyl się nad poniższymi wskazówkami, dzięki którym Twoje problemy mogą się skończyć, a ty odzyskasz wolność, pokój i radość z życia.

* PROŚBA DO PANA JEZUSA

W jakimkolwiek ciemnym miejscu się znajdujesz, zawsze możesz zwrócić się do Pana Jezusa o ratunek! Pan Bóg jest Bogiem miłościwym i pełnym litości, dlatego zawsze można się do niego zwrócić z prośbą.

1. SKRUCHA, OPAMIĘTANIE

Kolejną drogą wyjścia z problemów duchowych jest skrucha i opamiętanie. Twoje uwikłanie w problemach duchowych może dotyczyć tego, że się nigdy tak naprawdę nie nawróciłeś lub/i nie opamiętałeś ze swoich grzechów.

2. CHRZEST WODNY

Chrzest (z wiary, nie jako rytuał) daje Nowe Życie w Panu Jezusie. Ochrzczony dostaje zupełnie nową tożsamość jako dziecię Boże. Zapis dłużny, przekleństwa i inne sprawy dotyczące starego człowieka zostają usunięte.

3. MODLITWA O UWOLNIENIE

Twój problem może okazać się mieć podłoże demoniczne. Wtedy warto poprosić wierzących, aby modlili się nad Tobą o uwolnienie od złego Ducha. W celu znalezienia osób kompetentnych można pytać np. liderów w kościele.

4. ODDANIE CIĘŻARÓW

Korzeniem problemów duchowych w Twoim życiu może być doświadczenie traumy, zranienia, czy też odrzucenia. Rozwiązanie jest przerzucanie trosk na Jezusa, świadome zawierzenie tego jemu, oddanie, zrzucenie ciężaru.

4+. WYRZEKANIE SIĘ

Drogą do wyjścia z problemów duchowych może być wyrzekanie się w Imię Jezusa Chrystusa np.: praktyk okultystycznych, grzesznych związków, toksycznych więzów, nienawiści do drugiej osoby, złorzeczeń, wypowiedzianych przekleństw itp.

4++. PRZEBACZENIE

Przebaczenie jest bardzo ważne, ponieważ Słowo Boże mówi wyraźnie, że jeśli nie przebaczymy drugiemu człowiekowi i nam Bóg nie przebaczy. Nieprzebaczenie to kolec i wrzód na naszym sercu.

5. DYSCYPLINA, PRZEMIANA ŻYCIA

Problemem w Twoim życiu może okazać się brak Bożej dyscypliny (hobby, praca, znajomości, rozrywki). Skup się więcej na Bogu, zajmuj się sprawami Królestwa Bożego, módl się, pość, czytaj Biblię, dołącz do Kościoła itd.

ani mijający czas, ani najlepsza modlitwa wstawiennicza, ani nic innego nie wykona za Ciebie kroków takich jak: chrzest w wodzie, opamiętanie lub przebaczenie drugiemu człowiekowi!

Powyższe kroki do życia w wolności mogą wydawać się trudne i bolesne. Musimy o tym pomyśleć, jak o wyjęciu kolca z nogi: w pierwszej chwili duży ból, ale ból szybko mija i przeradza się w radość i wolność! Wszystkie drogi do wolności mają wspólny mianownik mocy, miłości i Bożej łaski. Po Twojej stronie jest uniżyć się przed Panem Jezusem, zaprzeć siebie, zrobić krok wiary i zaufania Jemu.