POMOC DUCHOWA

Jedną z głównych potrzeb ludzi względem Pana Boga i rzeczą, którą On chce człowiekowi dać, jest wolność duchowa, czyli: wolność emocjonalna, wolność psychiczna, wolność od grzechu. Boża pomoc duchowa opiera się na Bożym Słowie i Bożej mocy mogącej w jednej chwili wyrwać człowieka z niewoli.

Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: My jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie służyliśmy nikomu. Jakże możesz mówić: Będziecie wolni? Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz Syn mieszka na wieki. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni.

[Ewangelia Jana 8:31-36]

Kiedy jest nam potrzebna pomoc duchowa?

Pomoc duchowa jest potrzebna, jeśli nie mamy wolności nad pewnymi sprawami w swoim życiu. Wtedy, gdy istnieją problemy, z którymi nie możemy sobie poradzić. Problemy, które nas wyniszczają, powodują strach, depresję – zabierają radość z życia, miłość, wolność i bezpieczeństwo.

PRZYKŁADY PROBLEMÓW DUCHOWYCH

Problemy duchowe mogą dotyczyć różnych kwestii takich jak:

 • nałóg (alkoholizm, narkomaństwo i inne)
 • grzech, z którego nie można się wyzwolić
 • lęki, stany lękowe
 • strach przed śmiercią
 • myśli samobójcze
 • depresja
 • nienawiść
 • psychozy
 • głosy
 • nękania
 • bezsenność
 • niemoc, bezsilność w życiu
 • ubóstwo, niepowodzenie
 • duża skala tragedii rodzinnych (śmierci, samobójstw, rozwodów)
 • agresja
 • inne

KORZENIE PROBLEMÓW DUCHOWYCH

Problemy duchowe mogą mieć różne korzenie (najpopularniejsze):

 • praktyki okultystyczne (magia, wróżby, tarot, reiki, bioenergoterapia, jasnowidzenie, rytuały wschodnie, amulet, medytacja, kabała, numerologia i inne)
 • wywoływanie duchów, horrory
 • praktyki satanistyczne, pogańskie, bałwochwalstwo
 • czary w rodzinie, czary nad dzieckiem, przekleństwo
 • okultystyczne praktyki nad ciążą, nad niemowlęciem
 • traumatyczne doświadczenia
 • porzucenie w rodzinie, niechciana ciąża, aborcja
 • narkotyki
 • pozamałżeńskie relacje seksualne i homoseksualne
 • poważny, notoryczny grzech
 • zranienie i nieprzebaczenie
 • bluźnierstwo wobec Boga
 • inne

BOŻE NARZĘDZIA POMOCY DUCHOWEJ

Jedyny prawdziwy i trwały ratunek od problemów duchowych zapewnia Pan Jezus. On chce dać nam wszystkim wolność, a przez swoje Słowo, wskazuje kroki, które możemy wykonać ku wolności duchowej. Jeśli czujesz, że jest Ci potrzebna pomoc duchowa w jakiejś dziedzinie, pochyl się nad poniższymi wskazówkami, dzięki którym Twoje problemy mogą się skończyć, a ty odzyskasz wolność, pokój i radość z życia.

0. MODLITWA

W jakimkolwiek ciemnym miejscu się znajdujesz, zawsze możesz zwrócić się o pomoc do Pana Jezusa! On jest Bogiem pełnym litości i miłości, dlatego zawsze można się do niego zwrócić z prośbą o pomoc i uwolnienie.

1. SKRUCHA, OPAMIĘTANIE

Ważną drogą wyjścia z problemów duchowych jest skrucha i opamiętanie. Twoje uwikłanie w problemach duchowych może dotyczyć tego, że się nigdy tak naprawdę nie nawróciłeś lub/i nie opamiętałeś ze swoich grzechów. Znaczenie tu może mieć również zadośćuczynienie.

2. CHRZEST WODNY

Chrzest (z wiary, nie jako rytuał) daje Nowe Życie w Panu Jezusie. Ochrzczony dostaje zupełnie nową tożsamość jako dziecię Boże. Zapis dłużny, przekleństwa i inne sprawy dotyczące starego człowieka zostają usunięte. To potężne narzędzie do wolności.

3. WYPĘDZANIE DEMONÓW

Twój problem może okazać się mieć podłoże demoniczne. Wtedy warto poprosić wierzących, aby modlili się nad Tobą o uwolnienie od złych duchów. W celu znalezienia osób kompetentnych można pytać np. liderów w kościele. Możesz próbować też modlić się w ten sposób sam o siebie.

4. ODDANIE CIĘŻARÓW

Korzeniem problemów duchowych w Twoim życiu może być doświadczenie traumy, zranienia, czy też odrzucenia. Rozwiązaniem tego jest przerzucanie trosk na Jezusa, świadome zawierzenie tych doświadczeń Jemu, oddanie, zrzucenie ciężaru.

4+. WYRZEKANIE SIĘ

Drogą do wyjścia z problemów duchowych może być wyrzekanie się pewnych sprawy w Imię Jezusa Chrystusa, np.: praktyk okultystycznych, grzesznych związków, toksycznych więzów, nienawiści do drugiej osoby, złorzeczeń, wypowiedzianych przekleństw itp.

4++. PRZEBACZENIE

Przebaczenie jest bardzo ważne, ponieważ Słowo Boże mówi wyraźnie, że jeśli nie przebaczymy drugiemu człowiekowi i nam Bóg nie przebaczy. Nieprzebaczenie to kolec i wrzód na naszym sercu. Przebaczenie to podstawowe narzędzie w pomocy duchowej.

5. DYSCYPLINA, PRZEMIANA ŻYCIA

Problemem w Twoim życiu może okazać się brak Bożej dyscypliny (hobby, praca, znajomości, rozrywki). Skup się więcej na Bogu, zajmuj się sprawami Królestwa Bożego, módl się, pość, czytaj Biblię, dołącz do Kościoła itd.

Powyższe kroki do życia w wolności mogą wydawać się trudne i bolesne. Musimy o tym pomyśleć, jak o wyjęciu kolca z nogi: w pierwszej chwili duży ból, ale ból szybko mija i przeradza się w radość i wolność! Wszystkie drogi do wolności mają wspólny mianownik mocy, miłości i Bożej łaski. Po Twojej stronie jest uniżyć się przed Panem Jezusem, zaprzeć siebie, zrobić krok wiary i zaufania.

WAŻNE! Ani mijający czas, ani najlepsza modlitwa wstawiennicza, NIE POMOŻE CI W NIEKTÓRYCH PROBLEMACH WYMAGAJĄCYCH opamiętania lub przebaczenia drugiemu człowiekowi!

JAK POMÓC DUCHOWO? PORADNIK (PODSTAWY)

Pomoc duchowa może wymagać pewnego doświadczenia w wierze i uczniostwie. W wielu wypadkach warto tutaj wesprzeć się bardziej doświadczonymi braćmi i siostrami. Nie zawsze jednak wokół nas są takie osoby i czasem trzeba być gotowym zareagować tu i teraz ( np. podczas głoszenia Ewangelii). Wierzmy, że każdy uczeń Pana Jezusa powinien być w stanie udzielić podstawowej pomocy duchowej drugiemu człowiekowi.

Oto podstawowe porady dotyczące tego, jak możesz komuś pomóc w problemach duchowych:

1. CZAS I ROZMOWA: Porozmawiaj z człowiekiem, znajdź dla niego czas i spokojne warunki na rozmowę i modlitwę.

2. WYWIAD: Dowiedz się, z jakimi problemami ten człowiek się zmaga. Zapamiętaj lub spisz kluczowe sprawy.

3. DIAGNOZA: Spróbuj zdiagnozować korzenie tych problemów duchowych. Zadawaj pytania o np.: dzieciństwo, rodziców, początek problemów, traumy, nieprzebaczenia, relacje damsko-męskie, kontakt z okultyzmem i inne tego typu kwestie.

4. POMOC: W zależności od sytuacji spróbuj człowieka doprowadzić do modlitwy (prośby) o pomoc -> do opamiętania od grzechu -> być może docelowo do chrztu. Poprowadź osobę w modlitwie, w której w Imię Pana Jezusa odda mu konkretne ciężary i traumy, wyrzeknie się w Jego imię grzesznych relacji, przekleństw, magii, nienawiści i innych spraw, w które był uwikłany. Poprowadź tę osobę w modlitwie, w której poprosi Boga o przebaczenie i sama przebaczy.

5. WSTAWIENNICTWO: Jako uczeń Pana Jezusa możesz stanąć w autorytecie i w Jego Imieniu pozamykać/poodcinać te konkretne furtki i korzenie problemów duchowych. W modlitwie wstawienniczej wstaw się o uwolnienie i oczyszczenie z tych konkretnych spraw i korzeni duchowych, o których się dowiedziałeś.

6. WYPĘDZANIE: Spróbuj w modlitwie wypędzić nieczyste duchy, z którymi ta osoba się zmaga. W najprostszej formie może to być nakaz: „duchu nieczysty wyjdź” lub „duchu myśli samobójczych w Imieniu Pana Jezusa nakazuję Ci wyjdź!” itp.

Staraj się przy tym wszystkim polegać na Bożym Prowadzeniu. W tej sferze właśnie często przydają się Nam dary duchowe oraz słuchanie Głosu Ducha Świętego. Zachowaj w tym wszystkim miłość, łagodność, powściągliwość i generalnie szacunek do drugiego człowieka.

Pamiętaj, że nie zawsze chodzi o wykonywanie takiego schematu. Czasem Duch Święty może pomóc przez nas drugiemu człowiekowi przeskakując różne kroki, a także przy niespokojnych warunkach, jak również poprzez np. bezpośrednie wskazanie problemu.