DOWODY NA ISTNIENIE BOGA

Poniższa lista zawiera najważniejsze dowody na istnienie Boga z różnych dziedzin. Są to argumenty naukowe, logiczne, historyczne, nadprzyrodzone i inne. Każdy pojedynczy argument z  poniższego opracowania jest podważany lub alternatywnie tłumaczony, wierzę jednak, że jako zestaw dowodów co najmniej Cię zaintrygują i dadzą do myślenia. Jeśli szczerze szukasz potwierdzenia istnienia Boga, wierzymy, że poniższa lista Ci w tym pomoże. Możesz również się z nami skontaktować, a postaramy się na własne oczy ukazać Ci niezaprzeczalne dowody na istnienie Boga.

1. JEZUS CHRYSTUS - POSTAĆ HISTORYCZNA

Postać Jezusa Chrystusa jest największym dowodem istnienia Boga. Jego miłość, mądrość, śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie oraz mnóstwo cudów, które czynił (uzdrowienia, uwolnienia, wskrzeszenia, rozmnożenie chleba, czytanie w myślach, chodzenie po wodzie i inne) to niezbite dowody na istnienie Boga. Postać Jezusa potwierdzają księgi Nowego Testamentu (27 ksiąg), apokryfy, a także wielu starożytnych kronikarzy pozabiblijnych: Józef Flawiusz, Tacyt, Pliniusz Młodszy, Swetoniusz, Tallus i Flegon, Mara Bar-Serapion, Lukian z Samosaty, Filozof Celsus oraz autorzy Talmudu Żydowskiego. (link historyczność Jezusa)

Od czasu przyjścia Chrystusa datuje się nawet naszą erę. Po angielsku: AC – after Christ oraz BC – before Christ,

2. BIBLIA - WIARYGODNE SŁOWO BOŻE

Za wiarygodnością Biblii jako Słowa Bożego przemawiają argumenty takie jak:

 Zdecydowanie najwięcej rękopisów spośród dzieł starożytnych, spójność rękopisów, złożona weryfikacja kanonu Biblii, historia i kultura żydowska, spójność z wydarzeniami historycznymi, wypełnione proroctwa, mądrość przekazu, ponad 5 mld sprzedanych kopii, tłumaczenia na ponad 1500 języków i inne.

 (więcej – czy Biblia jest prawdziwa?)

3. CUDA (BOŻE DZIAŁANIE)

Istnieje niezliczona lista cudów niewytłumaczalnych po ludzku, które są wynikiem Bożego działania. Cuda mogą mieć wiele kategorii:

a) UZDROWIENIA – Bóg uzdrawiał i uzdrawia także dziś. W kościołach i na ulicach świata działa wielu chrześcijan, którzy modlą się o chorych, a ci bezpośrednio w wyniku modlitwy odzyskują zdrowie. (Pan Bóg oczywiście uzdrawia też na wiele innych sposobów) Jest to bardzo bezpośredni dowód działania Bożego, o którym możesz czytać i oglądać setki świadectw, dowodów medycznych itp. Jeśli rozejrzysz się za chrześcijanami, którzy modlą się o chorych (np. w kościołach protestanckich), z pewnością dostarczą Ci możliwości doświadczenia lub ujrzenia na własne oczu cudu uzdrowienia. Bóg uzdrawia chorych fizycznie, psychicznie, jak i osoby uzależnione.

b) UWOLNIENIA OD DEMONÓW – podobnie jak wyżej. Wiele osób doświadcza problemów duchowych, które mogą się objawiać depresjami, myślami samobójczymi, nerwicami, problemami w rodzinie, przekleństwem nad rodziną, problemami psychicznymi, opresjami demonicznymi, zjawami, głosami i innymi nieprzyjemnymi zjawiskami. Egzorcyzmy, wypędzanie demonów jest realne w życiu chrześcijan i bez problemu możesz znaleźć o tym informacje.

c) PORODY I NARODZINY –  liczne świadectwa zajścia w ciążę, donoszenia ciąży i szczęśliwych porodów, które z medycznego punktu widzenia nie powinny mieć miejsca to następne dowody na istnienie Boga.

d) DAR JĘZYKÓW – tzw. glosolalia. Czytamy o tym w Biblii, gdy ludzie otrzymywali Ducha Świętego, ponadnaturalny dar języków był tego najczęstszym znakiem. Dziś również bardzo wielu wierzących w kościołach ma ten dar. (przykładowy film z Youtube)

e) PRZEBACZENIE – doświadczenie przebaczenia grzechów wskutek skruchy przed Bogiem jest bardzo wyraźne i wielu chrześcijan o tym zaświadcza. Uczucie pokoju, wolności i zdjęcia ciężaru jest bardzo namacalne. Podobnie dzieje się przy chrzcie wodnym.

e) inne ponadnaturalne cuda, przejawy Bożego działania: dar proroczy, sny i wizje, doświadczenie rozmowy z Bogiem, światła, ponadnaturalnego pokoju, radości itd.

4. WYPEŁNIONE PROROCTWA BIBLIJNE

W Biblii jest mnóstwo proroctw, które już się wypełniły. Dotyczą one upadków i powstań narodów, królów, burzenia miast. Wiele dotyczy przyjścia Mesjasza. Więcej przeczytasz w zakładce czy Biblia jest prawdziwa.

Wypełnione proroctwa związane z Mesjaszem

1. Potomek z linii króla Dawida (Jeremiasza 33,14-15)
2. Urodzony w Betlejem (Micheasza 5,1)
3. Narodzony z dziewicy (Izajasza 7,14)
4. Zamieszkały w Kafarnaum (w ziemi Zebulona i Naftalego), (Izajasza 8,23-9,1)
5. Wielka mądrość nauk Jezusa (Izajasza 11,1-5)
6. Przemawiający w przypowieściach (Psalmów 78,1-2)
7. Urąganie i odrzucenie przez Żydów (Psalmów 69,8-9)
8. Wjazd do Jerozolimy na ośle (Zachariasza 9,9)
9. Zdradzony przez przyjaciela (Psalmów 41,10)
10. Sprzedany za trzydzieści srebrników (Zachariasza 11,13-13)
11. Pokorny, aż do śmierci (Izajasza 53,7)
12. Opuszczenie przez uczniów (Psalmów 69,21)
13. Szydzenie i wyśmiewanie podczas ukrzyżowania (Psalmów 22,8-9)
14. Zabity jako przestępca (Izajasza 53, 12)
15. Przebicie rąk i nóg (Psalmów 22,17-18)
16. Rozdzielenie szat i rzucanie losów o suknię (Psalmów 22,19)
17. Napojenie żółcią i octem (Psalmów 69,22)
18. Nie złamana żadna kość (Psalmów 34,21)
19. Przebicie boku (Zachariasza 12,11)
20. Słowa wypowiedziane tuż przed śmiercią (Psalmów 22,1)
21. Zaćmienie się słońca po śmierci Jezusa (Amosa 8,9)
22. Pogrzebany z bogaczami (Izajasza 53:9)
22. Zmartwychwstanie Jezusa (Psalmów 16,9-11)

Przykłady innych proroctw

1. Proroctwa o upadku miasta Petra (dawniej Sela) w regionie o starożytnej nazwie Seir (Edom) – (Jer. 49:16) (Ezech. 35:1-15) (Izaj. 34:9-15) (Jer. 49:18.)

Powyższe proroctwo dotyczące Petry spełniło się. Wybrano nowy szlak handlowy na korzyść Palmyry. Handel Petry umiera. Również w 363 r. potężne trzęsienie ziemi zniszczyło wiele budynków, a także miejski system zaopatrzenia w wodę.

2. O upadku Babilonu (Izaj. 13:17-22 )

Bóg przepowiedział jej upadek, a także przepowiedział, że nigdy nie zostanie odbudowana. Przepowiednia dokładnie określa, kto będzie siać spustoszenie. Przez wiele stuleci proroctwo wydawało się niespełnione. Dopóki nie zapadła noc, Medowie i Persowie wkroczyli do miasta, a Babilon upadł. Babilon, najpotężniejsze miasto na świecie, stolica narodu, który zniewolił lud Boży – został zapomniany. Jak powiedział Prorok: „Nigdy nie zostanie odbudowany”.

3. Upadek Tyru

(Ezechiel 28)(Ezech. 26:3-19)

W 586 pne król Nabuchodonozor zaatakował i zniszczył Tyr, zgodnie z proroctwem. Ale ludzie uciekli na pobliską wyspę ze swoim dobytkiem i skarbami. Przez 240 lat miasto Tyr leżało w gruzach, a mieszkańcy wyspy nadal żyli. W końcu Aleksander Wielki wysłał swoją armię do Tyru, ale zastał go w ruinie, a na wyspę nie mógł się dostać, ponieważ miejscowi ufortyfikowali ją rozbudowaną barierą wodną. Jednak nie poddał się. Opracował plan: postanowił zbudować mur prowadzący z lądu na wyspę. Materiały budowlane zabrano z ruin miasta Tyr. Armia rzuciła całe miasto do morza. Zeskrobali nawet piasek, aż pozostała tylko naga skała. Tak więc proroctwo się wypełniło, a miasto Tyr było płaskie i nagie jak wierzchołek skały, a „wielkie wody” je pokryły.

4. Jakiś czas przed 500 rokiem pne prorok Daniel ogłosił, że długo oczekiwany przez Izrael Mesjasz* rozpocznie swoją publiczną działalność 483 lata po wydaniu dekretu o odbudowie Jerozolimy (Dan. 9:25-26).

Ponadto prorokował, że Mesjasz zostanie „zgładzony”, zabity i że wydarzenie to nastąpi przed drugim zniszczeniem Jerozolimy. Istnieje wiele dowodów na to, że proroctwa te wypełniły się w pełni w życiu (i ukrzyżowaniu) Jezusa Chrystusa. Dekret o odbudowie Jerozolimy został wydany przez perskiego króla Artakserksesa hebrajskiemu kapłanowi Ezdraszowi w 458 rpne. 483 lata później Jezus Chrystus rozpoczął swoją publiczną działalność w Galilei. (W tym miejscu należy zauważyć, że ze względu na zmiany w kalendarzu większość historyków datuje początek działalności Chrystusa na rok 26 n.e. Ponadto istnieje roczna przerwa między 1 p.n.e. a 1 r. n.e.) Ukrzyżowanie Jezusa Stało się to zaledwie kilka lat później, cztery dekady później, w 70 rne. Jerozolima została zniszczona.

5. Prorok Izajasz prorokował, że zdobywca imieniem Cyrus zniszczy pozornie niezdobyty Babilon i podbije Egipt oraz większość znanego wówczas świata.

Izajasz powiedział, że ten sam człowiek pozwoli wygnanym Żydom na swobodny powrót do ich ziemi bez płacenia okupu (Izajasz 44:28; 45:1 i 45:13). Izajasz zapisał to proroctwo 150 lat przed narodzinami Cyrusa, 180 lat przed tym, jak Cyrus zrobił wymienione rzeczy (Cyrus faktycznie zrobił to wszystko) i 80 lat przed wygnaniem Żydów.

6. Jozue prorokował, że Jerycho zostanie odbudowane przez jednego człowieka.

Powiedział również, że najstarszy syn tego mężczyzny umrze, gdy rozpocznie się budowa, a jego młodszy syn umrze, gdy zostanie ukończona (Jozuego 6:26). Jakieś pięć wieków później jego proroctwo wypełniło się w życiu i historii rodziny Chiela Betel (1 Król. 16:33-34).

7. Bezimienny prorok Boży

(prawdopodobnie Szimea) powiedział, że przyszły król Judy, imieniem Jozjasz, zbierze kości wszystkich mistycznych kapłanów króla Jeroboama („kapłanów wyżyn”) Izraela i spali je na ołtarzu w dniu Jeroboama ( 1 Królewska 13:2 i 2 Księga Królewska 23:15-18). Wydarzenie to miało miejsce około 300 lat po tym, jak zostało przepowiedziane.

8. Proroctwa o niewoli Babilońskiej,

O uprowadzeniu Izraelitów o plagach, które mają ich dotknąć za odstępstwo od Boga.

Bóg przez proroków ostrzegał o tym od wieków Izrael – począwszy od Mojżesza, po proroków Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela i innych proroków.

Niewola babilońska lub wygnanie odnosi się do okresu w historii Izraela, kiedy naród żydowski był przetrzymywany w niewoli przez babilońskiego króla Nabuchodonozora II. Jest to ważny okres w historii biblijnej, ponieważ niewola/wygnanie Żydów oraz powrót i odrodzenie były wypełnieniem proroctw Starego Testamentu. Bóg użył Babilonu jako narzędzia do osądzenia Izraela za bałwochwalstwo i bunt przeciwko Bogu. Ten okres (607-586 pne) w rzeczywistości składał się z kilku odrębnych okresów, kiedy Żydzi zostali wzięci do niewoli przez Babilon. Wraz z kolejnymi buntami przeciwko rządom babilońskim Nabuchodonozor poprowadził swoją armię przeciwko Judzie, aż oblegali Jerozolimę przez ponad rok, zabijając wielu i niszcząc żydowską świątynię, pojmając tysiące Żydów i obróciwszy Jerozolimę w ruinę.

Żydzi powrócą do Jerozolimy po 70 latach wygnania, tak jak prorokowała Biblia. To proroctwo wypełniło się w 537 r. p.n.e., kiedy Izraelici powrócili do Izraela za pozwoleniem perskiego króla Cyrusa i rozpoczęli odbudowę miasta i świątyni. Powrót prowadzony przez Ezdrasza doprowadził do odrodzenia narodu żydowskiego i odbudowy świątyni.

9. Proroctwo Pana Jezusa o zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej.

Także o wielkim ucisku, które nadejdzie zanim przeminie pokolenie żyjące za Jego czasów.

Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, zbliżyli się do Niego uczniowie aby mu pokazać budowle świątyni. Lecz On rzekł do nich: Widzicie to wszystko? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu który by nie był zwalony. (Mt 24,1, Mk 13,2, Łk 21,6).

Proroctwa wkrótce wypełniły się za sprawą Rzymian.

10. Inne:

Upadek Niniwy – Prorok Nahum zapowiadał całkowite zniszczenie Niniwy, stolicy Asyrii (Nahum 3:7, 3:15). Niniwa rzeczywiście upadła i została zniszczona w 612 r. p.n.e. przez koalicję Medów, Babilończyków i Scytów.

Zniszczenie Edomu – Księga Abadiasza zapowiada całkowite zniszczenie Edomu, narodu i terytorium położonego na południe od Morza Martwego (Abadiasza 1:1-18). W historii Edom faktycznie stopniowo zanikał aż do czasów rzymskich, kiedy to całkowicie zniknął jako odrębna jednostka polityczna.

Zagłada Samarii: Proroctwo biblijne opisane w Księdze Izajasza (Izajasza 28:1-4) mówi o zagładzie Samarii, stolicy północnego królestwa Izraela. Faktycznie, Samaria została zdobyta i zniszczona przez Asyryjczyków w 722 r. p.n.e.

Zniszczenie Sydonu: Księga Ezechiela (Ezechiel 28:22-23) zawiera proroctwo o zniszczeniu Sydonu. Miasto to zostało wielokrotnie zdobyte i zniszczone w historii, w tym przez Persów w 351 r. p.n.e.

Zniszczenie Memfis i Teb w Egipcie: Księga Ezechiela (Ezechiel 30:13-16) przewidywała zniszczenie tych dwóch ważnych miast egipskich. Memfis i Teby faktycznie upadły i zostały zniszczone w starożytności.

Zniszczenie Ammonitów: Księga Jeremiasza (Jeremiasz 49:2) przewidywała zniszczenie Ammonitów. Ammonici, naród zamieszkujący tereny dzisiejszej Jordanii, zniknęli jako odrębna grupa etniczna i polityczna w czasach starożytnych.

5. ZJAWISKA DUCHOWE I OKULTYZM

Na pewno każdy z nas zasłyszał o niewytłumaczalnych zjawiskach związanych z duchowością, magią i innymi formami okultyzmu. Istnienie sfery duchowej w ogóle, to naszym zdaniem istotny dowód na istnienie Boga.

Przykłady okultyzmu: wróżby, jasnowidzenie, przepowiednie, wywoływanie duchów, hipnoza, wychodzenie z ciała, opętane domy, różnego rodzaju transe, przekleństwa nad ludźmi, rodzinami, voodoo i inne.

Inne zjawiska paranormalne: tzw. spoczynki w Duchu Świętym, śmierć kliniczna, nierozkładające się zwłoki.

Oraz przedmioty i miejsca o niewytłumaczalnych właściwościach, genezie.

6. UCZNIOWIE JEZUSA

Życie apostołów  i uczniów Pana Jezusa (osób prawdziwie wierzących) było i jest naznaczone mnóstwem świadectw Bożego działania, cudów, objawień, dobrych owoców. Mówią o tym książki, filmy chrześcijańskie i liczne świadectwa w internecie i w kościołach. Wystarczy zacząć szukać.

7. MĘCZEŃSTWO

Apostołowie i szczególnie chrześcijanie w pierwszych wiekach cierpieli mocne prześladowania za wiarę. Źródła podają, że aż 11/12 apostołów umarło śmiercią męczeńską (byli ukrzyżowani, przerzynani piłą, kamienowani, wieszani, obdzierani ze skóry żywcem, ścięci, przebijani).

Na przestrzeni dziejów istniało miliony chrześcijan którzy gotowi byli poświęcić rzeczy materialne, zdrowie, a nawet i życie za wiarę. Męczenników także dziś, w wielu krajach spotykają prześladowania, a nawet kara śmierci z powodu wiary. Bóg w życiu wielu z tych osób był i jest na tyle namacalny, że nie wahają się oddać życia za wiarę. (link prześladowania chrześcijan dzisiaj)

8. ODPOWIEDZI NA MODLITWY

Dowód na istnienie Boga to odpowiedzi na modlitwy. Każdy, kto tego doświadczył i doświadcza, zaczyna rozumieć, że tutaj nie ma przypadków, ale jest Bóg, który wysłuchuje.

Przykłady: pomoc w dojechaniu z miejsca na miejsce, zaopatrzenie materialne, żywieniowe, finansowe, napotkanie osób skorych do pomocy, rozwiązanie różnych problemów, godzenie z ludźmi, znalezienie odpowiedniej pracy, podesłanie pomysłu na rozwiązanie jakiejś kwestii i inne.

9. CZŁOWIEK

Istota ludzka z pewnością dostarcza wielu argumentów na istnienie Boga! Człowiek jest wyjątkowy, a oto przykłady:

a) DUCHOWOŚĆ – nigdy nie przyłapano żadnego zwierzęcia na oddawaniu czci Bogu, a człowieka owszem.

b) UNIKALNE CECHY LUDZKIE: dwunożność i pionowa postawa, szczątkowe owłosienie, obniżona krtań, menopauza, ukryta owulacja,  wyobraźnia, abstrakcyjne myślenie.

c) SKROMNOŚĆ / WSTYD – ludzie to jedyne istoty na świecie, które się rumienią. Naukowcy nie potrafią w pełni wytłumaczyć tego zjawiska. (link)

d) NAGOŚĆ – człowiek to jedyna istota na świecie, która wstydzi się swojej nagości. W Biblii czytamy jak to się stało.

e) SUMIENIE – człowiek w przeciwieństwie do zwierząt został wyposażony w sumienie. Potrafi dzięki temu rozróżniać dobro od zła. Każdy doświadcza uczucia wyrzutów sumienia.

f) NAZNACZONY GRZECHEM PIERWORODNYM: każdy rodzi się ze skłonnościami do grzechu. Dzieci od najmłodszych lat kłamią, oszukują, mają złość, agresję itd. Dalej te skłonności nie ustępują, człowiek się tylko lepiej kontroluje. Z tego samego powodu człowiek ma dumę, ciężko znosi krytykę, ma ogromne trudności z przyznaniem się do winy, z przeprosinami, z uniżeniem. (więcej – czym jest grzech pierworodny)

10. DZIEŁO STWORZENIA

Oto kolejne dowody na istnienie Boga:

a) KOSMOS, OGROM świata i wszechświata.

Mirosław Hermaszewski – jedyny Polak, który był w kosmosie powiedział: „Nie znam nikogo, kto był wierzący i wrócił stamtąd ateistą, ale znam takich, co polecieli w kosmos jako niewierzący, a wrócili z wiarą. Mam tu na myśli głównie kolegów ze Wschodu. Właściwie 95 procent radzieckich kosmonautów nawróciło się.” John Glenn powiedział: „Spojrzeć na ten rodzaj stworzenia i nie uwierzyć w Boga to według mnie rzecz niemożliwa.” Neil Armstrong: „Poczułem moc Boga. Poczułem to w sposób, jakiego nie czułem nigdy wcześniej.” Niewielu wie, że podczas misji Apollo 11, zanim astronauci wyszli na księżyc, dzielili się wieczerzą Pańską. [źródło]

b) PORZĄDEK: w jakim funkcjonuje świat, obieg planet wokół słońca, gwiazdy, słońce, obieg wody w przyrodzie, pory roku, prawa fizyki i inne.

c) PIĘKNO: barwy, smaki, dźwięki, ciepło, krajobrazy różnorodność jedzenia i inne.

d) ŻYCIE: rozmnażanie, dojrzewanie, dojrzewanie dzieci w brzuchu mam, porody.

e) ŚWIAT ROŚLIN I ZWIERZĄT: nauka do tej pory nie potrafi wyjaśnić mnóstwa zachowań zwierzą i roślin, o wielu fascynujących zjawiskach możemy czytać i oglądać filmy przyrodnicze. Różnorodność fauny i flory to także kolejny argument za genialnym Stwórcą.

f) KOD DNA: nasze ciało od poczęcia ma zaprogramowany swój rozwój, czyż to nie fascynujące?

g) ZŁOŻONOŚĆ LUDZKIEGO MÓZGU

h) MIŁOŚĆ

11. ARCHEOLOGIA I HISTORIA

Poznaj przykłady znalezisk archeologicznych potwierdzających wydarzenia Biblijne. Z każdym rokiem badacze odnajdują coraz to nowe obiekty związane z tymi faktami.

Znaleziska potwierdzające informacje Biblijne

ODKRYCIE ARCHEOLOGICZNE ZNACZENIE
Tabliczki z Mari Ponad 20 tys. tabliczek pokrytych pismem klinowym datujących się z czasów Abrahama wyjaśnia wiele tradycji patriarchalnych przedstawionych w Księdze Rodzaju.
Tabliczki z Ebla Ponad 20 tys. tabliczek, z których wiele zawiera prawa podobne do przepisów znanych z Księgi Powtórzonego Prawa. Tablice wzmiankują pięć miast z 14 rozdziału Księgi Rodzaju, które wcześniej uważano za fikcyjne — Sodoma, Gomora, Adma, Seboim oraz Soar.
Tabliczki z Nuzi Przedstawiają szczegółowo zwyczaje panujące w XV i XIX wieku przed Chrystusem, które pokrywają się z relacjami dotyczącymi patriarchów, np. zwyczaj zastępowania niepłodnych żony w roli matek przez ich służące.
Czarna stela Stanowi dowód na to, że na trzysta lat przed Prawem Mojżeszowym istniało pismo i spisane prawa.
Mury świątyni w Karnaku, Egipt Zawierają wzmiankę dotyczącą Abrahama datowaną na X wiek przed Chrystusem.
Kodeks Eszunny (ok. 1950 przed Chrystusem) Kodeks Lipitisztara (ok. 1860 przed Chrystusem) Kodeks Hammurabiego (ok. 1700 przed Chrystusem) Te odkrycia dowodzą, że kodeks prawny Pięcioksięgu nie był zbyt zaawansowany jak na okres, z którego pochodzi.
Tabliczki z Ras Shamra Zawierają informacje dotyczące poezji hebrajskiej.
Listy z Lakisz Opisano w nich najazd Nabuchodonozora na Judę i przestawiono informacje pomocne w lepszym zrozumieniu okresu, w którym żył Jeremiasz.
Pieczęć Gedaliasza Wymienia Gedaliasza, o którym jest mowa w 2 Księdze Królów 25:22.
Cylinder Cyrusa Potwierdza autentyczność biblijnego opisu dekretu Cyrusa, który zezwalał Żydom na odbudowę świątyni w Jerozolimie (zob. 2 Księga Kronik 36:23; Księga Ezdrasza 1:2-4).
Kamień Moabicki Zawiera informacje na temat Omriego, szóstego króla w Izraelu.
Czarny obelisk Salmanesara III Przedstawia hołd złożony królowi asyryjskiemu przez Jehu, króla Izraela.
Stela pryzmowa Taylora Zawiera tekst asyryjski przedstawiający atak Sennacheryba na Jerozolimę za czasów Ezechiasza, króla Izraela.
Pieczęć proroka Izajasza „Należące do Izajasza, proroka” – tak znana izraelska archeolog odczytuje hebrajski napis sprzed 2700 lat z pieczęci odnalezionej na południe od Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie.
Pieczęć Ezechiasza Należące do Ezechiasza, syna Achaza, króla Judy” – taki sensacyjny napis nosi niedawno odnaleziona pieczęć. Znalezisko z VIII wieku pne jest wyjątkowe, ponieważ jest to pierwsza pieczęć jakiegokolwiek króla Judy lub Izraela znaleziona podczas regularnych wykopalisk naukowych na stanowisku archeologicznym (in situ).
Ekron (Tel Mikne) Tablica z inskrypcją potwierdzającą istnienie Filistyńskiego miasta Ekron, wspomnianego w Starym Testamencie.
Archeologia Babilonu i Niniwy Ruiny tych miast potwierdzają wiele aspektów opisanych w Biblii, w tym zdobycie Babilonu przez Cyrusa Wielkiego.
Stela z Tel Dan Stela z Tel Dan z IX wieku p.n.e. zawiera pierwszą historyczną wzmiankę o „domu Dawida” (króla Dawida), co dostarcza dodatkowych dowodów na istnienie Dawida jako historycznej postaci.
Stela Merenptaha Ten starożytny egipski napis z XIII wieku p.n.e. zawiera najwcześniejszą znaną zewnętrzną wzmiankę o Izraelu.
Rękopisy z Qumran W latach 1947-1956 w jaskiniach koło Qumran nad Morzem Martwym odnaleziono tysiące fragmentów rękopisów. Zawierają one najstarsze znane kopie ksiąg biblijnych, a także inne teksty związane z żydowskim życiem religijnym w czasach Drugiej Świątyni.
WCZEŚNIEJSZE ZARZUTY KRYTYKÓW WYJAŚNIENIA UZYSKANE DZIĘKI ZNALEZISKOM ARCHEOLOGICZNYM
Mojżesz nie mógł napisać Pięcioksięgu, ponieważ żył w czasach przed wynalezieniem pisma. Pismo istniało już kilkaset lat przed Mojżeszem.
Rodzinne miasto Abrahama, Ur, nigdy nie istniało. Archeologowie odkryli ruiny miasta Ur. Na jednej z kolumn widniała inskrypcja „Abram”.
Miasto zbudowane na skale, „Petra”, nigdy nie istniało. Archeologowie odkryli ruiny tego miasta.
Historia zdobycia Jerycha to mit. Miasto nigdy nie istniało. Archeologowie odnaleźli ruiny tego miasta i przeprowadzili wykopaliska. Odkryto, że mury Jerycha zapadły się dokładnie tak, jak opisano to w przekazie biblijnym.
„Hetyci” nigdy nie istnieli. Odnaleziono setki opisów i wzmianek dotyczących niezwykłej cywilizacji hetyckiej. Obecnie można nawet uzyskać doktorat z badań nad cywilizacją hetycką na Uniwersytecie w Chicago.
Belszazar nie był prawdziwym królem Babilonu; nie jest wzmiankowany w żadnej kronice. Tablice odkryte na terenach starożytnego Babilonu opisują panowanie Belszazara jako współregenta i syna Nabonidusa.
źródło: https://www.kazdystudent.pl/a/biblia.html

Inne ciekawostki archeologiczne:

– odnalezienie Góra Synaj, na której Bóg dał Mojżeszowi kamienne tablice. Góra jest m.in. wypalona na wierzchołku zgodnie z opisem Biblii. ( Film o Górze Synaj)

– odnalezieniu Arki Noego w górach Ararat w Turcji.  (Artykuł o Arce Noego).

– badania archeologiczne potwierdziły również istnienie 53 władców wymienianych w Biblii (link)

– o wielu różnych ciekawostkach archeologicznych związanych z biblią można poczytać również na tej stronie: Archeologia Biblijna

Pierwsze cywilizacje:

To co historia mówi o najstarszych cywilizacjach jest bliskie czasowo i geograficznie wersji stworzenia świata zawartej w Biblii. Powstały one na obszarze nazwanym Żyznym Półksiężycem, obejmującym dolinę dolnego Nilu, wschodnie wybrzeża Morza Śródziemnego oraz dorzecze Eufratu i Tygrysu. Są to cywilizacje Sumerów oraz Egipcjan, które powstały w okresie około 4. tysiąclecia p.n.e. Natomiast na podstawie genealogii BIblijnej, niektórzy badacze wyliczyli, że stworzenie Adama i Ewy miało miejsce około 4000-5000 lat p.n.e.

Kultura Żydowska:

Tradycje, święta żydowskie, wielkie postacie (Mojżesz, Król Dawid, król Salomon i inni), prawo Mojżeszowe i wiele innych spraw nie znajduje innego wytłumaczenia niż zapiski Biblijne.

Warto tutaj również poruszyć kwestię rodowodów i genealogii, która u Żydów miała i ma ogromne znaczenie. Od zawsze wiedzieli i przekazywali sobie informacje na temat przodków, aż do czasów starożytnych (12 pokoleń Izraela), do czasów pierwszego człowieka – Adama włącznie.

12. MATEMATYKA I FIZYKA

Badania matematyczne nad Biblią

Matematyk Iwan Panin 40 lat badał Biblię pod kątem matematycznym. Wykazał, że Biblia (w językach oryginalnych) jest wytworem matematycznego superintelektu wykraczającym poza ludzkie możliwości. Dostarczył Fundacji Nobla 43 000 stron zapisków wraz  oświadczeniem, że jest to dowód na to, że Biblia jest Słowem Bożym (więcej).

Fizyka kwantowa

Dotychczas wiele osób próbując Boga zrozumieć intelektualnie, nie mogła jednocześnie połączyć cech takich jak: miłość i sprawiedliwość, albo tego, że jest w trzech osobach lub w kilku miejscach naraz. Doświadczenia fizyki kwantowej również potwierdzają wiele zjawisk, które są sprzeczne z racjonalnością. (ciekawy artykuł o fizyce kwantowej)

Na wymienienie tutaj zasługuje również wiele ciekawostek związanych z liczbą Pi, czy też ciągiem Fibonacciego.

13. ZAMIESZANIE RELIGIJNE I WOJNY

Zamieszanie religijne na świecie, wojny z powodu wiary, wiele denominacji chrześcijańskich i interpretacji Biblii to naszym zdaniem również dowód na istnienie Boga. Biblia mówi o walce duchowej oraz o przeciwniku, który kłamie i zwodzi ludzi na całym świecie, aby nie doszli do poznania prawdy. Pan Jezus natomiast mówił o drodze wąskiej, która prowadzi do życia i szerokiej, która prowadzi do zatracenia.

Uwierzyłeś, że Bóg istnieje? Wspaniale!

Sama wiara, że Bóg jest nie wystarczy jednak do zbawienia. Uwierz w Ewangelię i idź za Panem Jezusem!

Znasz inne dowody na istnienie Boga? Daj nam znać.

dowody na istnienie Boga