OPAMIĘTANIE

Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować;
[Dzieje Apostolskie 17:30 UBG] – czasy Nowego Przymierza

CZYM JEST OPAMIĘTANIE I NAWRÓCENIE

INACZEJ: POKUTOWANIE

Opamiętanie (pokutowanie) to zmiana swojego postępowania na zgodne z Bożą Wolą / podobające się Bogu.

Opamiętanie to gruntowna zmiana myślenia, postawy i podejścia do życia (gr. metanoja).

Opamiętanie to nie stanie się doskonałym, to nie zasłużenie, nie zapracowanie na relację z Panem Bogiem, nie dojście samemu do jakiegoś miejsca, z którego możemy przyjść do Pana!

Pokutowania (opamiętania), którego wymaga Bóg, nie należy również rozumieć jako cierpienie za grzechy. Pan Jezus wycierpiał całe cierpienie, wziął na siebie całą winę i grzech.

NA CZYM POLEGA?

Opamiętanie dotyczy grzechów w Twoim życiu, o którym masz świadomość, podejrzenie, o którym podpowiada Ci sumienie, Duch Święty oraz tych, o których konkretnym przykładzie można przeczytać w Biblii. (*to, że Ty nie uznajesz czegoś za grzech, nie oznacza, że nim nie jest).

 • Opamiętanie to zaprzestanie czynienia świadomego grzechu, prawdziwa chęć poparta czynem, nie pusta deklaracja. Pokutowanie to nie tylko żałowanie i wyznawanie win.
 • Opamiętanie to świadome poddanie się Bożej Woli, Bożym przykazaniom.
 • Opamiętanie to gotowość zostawienia wszystkiego dla Pana Jezusa oraz gotowość zrobienia wszystkiego.
 • Opamiętanie to prawdziwa skrucha i „zapłakanie” nad swoim dotychczasowym życiem.

NAWRÓCENIE DO BOGA

Nawrócenie to odwrócenie się od dotychczasowego, złego postępowania w życiu. Odwrócenie od bycia Panem swojego życia, wyrzekanie się siebie i świata. To zwrócenie się na Pana Boga, podążanie za nim, poddawanie Jego Woli itd.

CZŁOWIEK OPAMIĘTANY

Osoba opamiętana (w przeciwieństwie do grzesznika) to ktoś, kto nienawidzi grzechu, pragnie zredukować go do zera i mieć od niego wolność. Ktoś, kto przeżył w swoim życiu opamiętanie, będzie rozróżniał moment przełomu w swoim życiu na to, jaki był, a jaki jest. Na to, jak żył, a jak żyje. Osoba opamiętana będzie wstydzić się swojego dawnego życia. Opamiętanie zawsze jest wyraźne i widoczne, jest jak gruba kreska względem grzesznego życia!

OPAMIĘTANIE TO ŁASKA I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO!

Opamiętanie (pokuta) wnosi łaskę do twojego życia. Nie patrz na to jak na karę i trud, ale patrz na to jak na Błogosławieństwo. Pokuta to niesamowite Boże narzędzie do przemiany Ciebie na Boży obraz, do uwolnienia od grzechu, szkodliwych przyzwyczajeń, osaczających myśli, zranień. To Boże narzędzie dla Ciebie, abyś mógł być wolny i być bliżej Boga. Przez pokutę Twój umysł i serce staje się czyste, dzięki pokucie nabierzesz bliższej relacji z Bogiem, dzięki pokucie uwolnisz się od tego co tak naprawdę Ci szkodzi.

CZY MUSZĘ SIĘ OPAMIĘTAĆ, ABY BYĆ ZBAWIONYM

TAK

Pan Jezus nie jest tolerancyjny dla grzechu, nie daje przyzwolenia, abyśmy w nim żyli i się do niego przyzwyczajali. Jego rada to walka z całych sił i szukanie wszelkimi sposobami wolności, którą on chce Ci dać. Zaprzestanie każdego grzechu jest możliwe dzięki ofierze i krwi Pana Jezusa. Zbawienie od grzechu (wolność od grzechu) jest dane tym, którzy wierzą w Pana Jezusa tj. „ukrzyżowali” i „pogrzebali” swoje grzeszne życie (patrz Ewangelia).

Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą; Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga.
[1 Kor, 6:9-11 UBG]

A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta; Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje; Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą.
[List do Galacjan 5:19-21 UBG]

Dlatego jeśli twoja ręka albo noga jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do życia chromym albo ułomnym, niż mając dwie ręce albo dwie nogi, być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli twoje oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż mając dwoje oczu, być wrzuconym do ognia piekielnego.
[Ewangelia Mateusza 18:8-9]
także w [Mt 5:29-30 oraz w Mk 9:44-48]

Syn Człowieczy pośle swoich aniołów, a oni zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość; I wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi będą jaśnieć jak słońce w królestwie swego Ojca. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha.
[Mateusza, 13:41-43 UBG]

Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem. Kto nie niesie swego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. (…) Tak i każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Dobra jest sól. Lecz jeśli sól zwietrzeje, czym się ją przyprawi? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu; precz się ją wyrzuca. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha.
[Ewangelia Łukasza 14:26-27, 33-35 UBG]

Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego, a jeśli rozpoczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni ewangelii Bożej? A ponieważ sprawiedliwy z trudnością będzie zbawiony, gdzie się znajdzie bezbożny i grzesznik?
[1 List Piotra 4:17-18 UBG]

Braku opamiętania nie nadrobisz dobrymi uczynkami  ani religijnością! Setki godzin modlitwy, uczęszczanie na nabożeństwa, długie modlitwy na językach, służba w kościele, charytatywność, czy też modlitwy innych nad Tobą nie wystarczą. To wszystko na nic, jeśli się nie opamiętasz z grzechów, o których masz świadomość, z którymi Pan Bóg chce, abyś zrobił porządek.

CZY OPAMIĘTANIE JEST TRUDNE?

Opamiętanie i nawrócenie może sprawiać wrażenie bardzo ciężkiego, surowego, pełnego wyrzeczeń procesu. Po części tak jest. Należy pamiętać, że Pan Bóg jest dobry i miłosierny! On błogosławi w odwracaniu się od grzechów: daje siłę, wolność, lekkość, sprzyjające okoliczności. To, co wydawało się trudne przychodzi lekko. Pan Bóg przeprowadza krok po kroku. Dzięki narodzeniu na nowo (patrz: EWANGELIA) Pan Bóg uzdalnia nas do zaprzestania grzechu. Skruszony człowiek otrzymuje „serce mięsiste” w miejsce serca kamiennego, a ciało podległe grzechowi jest pogrzebane przez Chrzest wodny.

Nawrócenie najczęściej wiąże się z pewną „ceną” do zapłacenia, a zwłaszcza na początku. Można utracić pewne relacje, doświadczyć prześladowań, stracić pracę, stracić wpływy, po prostu stracić w tym życiu.

Wtedy Jezus, spojrzawszy na niego, umiłował go i powiedział: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź, weź krzyż i chodź za mną. Lecz on zmartwił się z powodu tych słów i odszedł smutny, miał bowiem wiele dóbr.
[Ewangelia Marka 10:21-22 UBG]

Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem i córkę z jej matką, a synową z teściową. I nieprzyjaciółmi człowieka będą jego domownicy. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. Kto znajdzie swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je.
[Ewangelia Mateusza 10:34-39 UBG]

PRZYKŁADY TRWANIA W GRZECHU

Trzeba ich zaprzestać!
 • Nienawiść, przeklinanie drugiego człowieka.
 • Praca oparta o oszustwo, zdzierstwo i inne.
 • Kradzieże.
 • Trwanie w pozamałżeńskiej relacji seksualnej, nierząd, pornografia.
 • Nieprzebaczenie.
 • Trwanie w kłamstwie.
 • Rozpusta, pijaństwo, hulaszcze życie.
 • Oddawanie czci innym istotom duchowym, ludziom, aniołom poza Panem Bogiem. Modlenie (zwracanie się) do nich o coś.
 • Porzucenie należnej odpowiedzialności wobec drugiego człowieka – np. dziecka, rodzica.
 • Praktyki okultystyczne, praktykowanie religii i filozofii wschodnich itp.

PRZYKŁADY GRZECHÓW WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSKONAŁOŚCI

Należy o nie się modlić i starać się w nich doskonalić. Trzeba jednak zaakceptować, że mogą się pojawiać i nie chodzić w samooskarżeniu.

Irytacja, Nerwowość, Egoizm, Lenistwo, Pycha, Kłótnia, Materializm, Plotki, Obmawianie, Osądzanie.

SKŁADOWE OPAMIĘTANIA

1. Stanięcie w prawdzie ze sobą i Panem Bogiem. Nie usprawiedliwianie się.

2. Uznanie swoich win względem Pana Boga i ludzi, swojej grzeszności.

3. Zrozumienie oddzielenia od Pana Boga z powodu czynionych grzechów i należnej kary.

4. Wyznanie grzechów przed Panem Bogiem i przeproszenie Go.

5. Mocne postanowienie życia świętym życiem i porzucenia świadomego grzechu.

Dodatkowe dobre praktyki:

*Zadośćuczynienie, naprawa win, przeproszenie (w zgodzie z Duchem Świętym, bez narzucania na siebie prawa i ciężaru niezgodnego z Jego Wolą).

*Praktyką wśród pierwszych nawróconych było także wyznawanie win wobec innych osób. (Dz 19:18, Jakuba 5:16, Mt 3:6, Mk 1:5)

OPAMIĘTAŁEM SIĘ, CHCĘ IŚC ZA BOGIEM, CO DALEJ?

Przykładowe fragmenty biblii dotyczące opamiętania:

Wydajcie więc owoce godne pokuty i nie zaczynajcie sobie wmawiać: Naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że Bóg i z tych kamieni może wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. I pytali go ludzie: Cóż więc mamy czynić? A on im odpowiedział: Kto ma dwie szaty, niech da temu, który nie ma, a kto ma pożywienie, niech uczyni tak samo. Przyszli też celnicy, aby się ochrzcić, i pytali go: Nauczycielu, cóż mamy czynić? A on im odpowiedział: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pytali go też żołnierze: A my co mamy czynić? I odpowiedział im: Wobec nikogo nie używajcie przemocy, nikogo fałszywie nie oskarżajcie i poprzestawajcie na waszym żołdzie.
[Łukasza 3:8‭-‬14 UBG]

Wiara musi wyrażać się w życiu, naszych czynach, decyzjach i postawach! Inaczej jest fałszywa lub martwa i na nic się nam nie przyda. Jan Chrzciciel mówił o rzeczach praktycznych!

Ofiary dla Boga to duch skruszony; sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże!
[Psalmów 51:17 UBG]

Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego.
[Dzieje 2:38 UBG]

Od tego czasu Jezus zaczął głosić i mówić: Pokutujcie, przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie.
[Mateusza 4:17 UBG]

Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody.
[Dzieje 3:19 UBG]

Wzbudziwszy swego Syna, Jezusa, Bóg najpierw posłał go do was, aby wam błogosławił w odwracaniu się każdego z was od swoich nieprawości.
[Dzieje 3:26 UBG]

W tym samym czasie niektórzy z tam obecnych oznajmili mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z ich ofiarami. A Jezus im odpowiedział: Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że to ucierpieli? Bynajmniej, mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. Albo czy myślicie, że tych osiemnastu, na których runęła wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie Bynajmniej, mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie.
[Ewagneglia Łukasza 13:1-5 UBG]

I w jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy.
[Ewagneglia Łukasza 24:47 UBG]

Wybawię cię od tego ludu i od pogan, do których cię teraz posyłam; Dla otworzenia ich oczu, aby odwrócić ich od ciemności do światła, od mocy szatana do Boga, aby otrzymali przebaczenie grzechów i dziedzictwo między uświęconymi przez wiarę we mnie. Dlatego też, królu Agryppo, nie byłem nieposłuszny temu niebieskiemu widzeniu. Ale głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, w Jerozolimie, w całej Judei, i poganom, żeby pokutowali i nawrócili się do Boga, i spełniali uczynki godne pokuty.
[Dzieje Apostolskie 26:17-20 UBG]

Głupcy nie ostoją się przed twymi oczyma. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość.(…)

Bóg jest sędzią sprawiedliwym, Bóg codziennie gniewa się na bezbożnego.(…)

PAN doświadcza sprawiedliwego, ale jego dusza nienawidzi niegodziwego i tego, kto kocha bezprawie. Spuści na niegodziwych deszcz sideł, ognia i siarki, a palący wicher będzie udziałem ich kielicha. Bo sprawiedliwy PAN kocha sprawiedliwość, jego oczy patrzą na prawego.(…)
[Psalmów 5:5 / 7:11 / 11:5-7]

Mimo to fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć: Zna Pan tych, którzy należą do niego, oraz: Niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa.
[2 List do Tymoteusza 2:19]

JAK SIĘ OPAMIĘTAĆ W PRAKTYCE?

Na przykład:

Uklęknij i zwrócić się do Pana Jezusa z prośbą o przebaczenie grzechów. Wyznaj je, uznaj swoją winę,  otwórz przed Nim swoje serce, nie usprawiedliwiaj się. Przeproś, że go nie szukałeś, że nie był Panem w Twoim życiu. Wyznaj Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i oddaj mu całe swoje życie.

Proś Go o uwolnienie od nałogów, żalu, nienawiści, goryczy, bałwochwalstwa, złej religijności, pożądliwości i innych spraw, z którymi masz problem. Proś Pana Jezusa o wyrwanie z tego świata, życia zasadami tego świata, od życia po swojemu i swojego „Ja”.

Jeśli uczyniłeś to z serca i wiary, możesz być pewien przebaczenia grzechów i Bożej akceptacji. Pan Bóg da Ci to prawdopodobnie odczuć nadnaturalnym pokojem, łzami i lekkością, jakby ktoś zabrał ciężar z Twoich pleców.

opamietanie1