NOWONARODZENIE

CZYM JEST NOWONARODZENIE?

Termin NOWONARODZENIE jest używany przez Pana Jezusa w Biblii i stanowi bardzo wyraźny warunek wejścia do Królestwa Bożego. Zwrot ten jest więc często używany w kościołach i w nauczaniach. Gdy jednak przychodzi do wyjaśnienia co to znaczy narodzić się na nowo, istnieje wiele różnych teorii. Spróbujmy więc kompleksowo z Biblią odpowiedzieć na pytania: czym w praktyce jest nowonarodzenie i jak narodzić się na nowo.

Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego.
[Ewangelia Jana 3:3 UBG]

Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię; Którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.
[Ewangelia Jana 1:12-13 UBG]

  • Nowonarodzenie to proces przejścia od starego grzesznego życia do nowego życia. Od starego człowieka do nowego.
  • Nowonarodzenie to duchowa śmierć człowieka zniewolonego grzechem i narodzenie z Pana Boga.
  • Nowonarodzenie to więc ukrzyżowanie z Panem Jezusem, pogrzebanie wraz z Nim w chrzcie oraz powstanie do Nowego życia w mocy Ducha Świętego.
Stary Człowiek Nowy Człowiek
ma serce kamienne
umarły w Duchu
przyobleczony w grzech
grzesznik
winny
bezbożny
oddalony od Boga
niewolnik grzechu
sucha gałąź
ma serce mięsiste
żywy w Duchu
przyobleczony w Pana Jezusa
święty
usprawiedliwiony
pobożny
członek Bożego Ciała
wolny od grzechu
latorośl

JAK NARODZIĆ SIĘ NA NOWO?

Aby narodzić się na nowo, trzeba uwierzyć w Ewangelię i na nią właściwie odpowiedzieć!

1. UKRYŻOWANIE STAREGO ŻYCIA
2. POGRZEBANIE STAREGO ŻYCIA
3. ZOSTANIE WSKRZESZONYM DO NOWEGO ŻYCIA
4. ZAPIECZĘTOWANIE DUCHEM ŚWIĘTYM

Biblijne Nowonarodzenie w praktyce zachodzi przez chrzest wodny w Pana Jezusa (poprzedzony wiarą w Ewangelię i opamiętaniem), a także zapieczętowanie Duchem Świętym (chrzest Duchem Świętym).

WERSETY

Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
[2 Kor 5:17 UBG]

W Chrystusie Jezusie bowiem ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie.
[Gal 6:15 UBG]

Jak nowo narodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli;
[1 Pt 2:2 UBG]

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych;
[1 Pt 1:3 UBG]

CO POPRZEDZA NARODZENIE NA NOWO?

1. ZAINTERESOWANIE PANEM BOGIEM

INACZEJ: PIERWSZE KROKI, RELACJA BEZ ZOBOWIĄZAŃ

Szukanie Pana Boga, zadawanie pytań, pierwsze modlitwy, chodzenie do kościoła. Trochę jak zauroczenie i pierwsze randki, bez zobowiązań.

Jest to jednak etap bez przymierza. Nie jesteśmy tutaj jeszcze w przymierzu z Panem Bogiem. Nie jest to jeszcze biblijne chrześcijaństwo (uczniostwo).

Taka relacja bywa mylnie utożsamiane z wiarą w Pana Boga, ale nie jest to jeszcze wiara, która zbawia. [dowiedz się więcej – czym jest zbawienie]. Nie jest to jeszcze nawrócenie, ani tym bardziej nowonarodzenie.

Uwaga! Tak jak relacja z dziewczyną powinna dążyć do małżeństwa, tak relacja z Panem Bogiem do nowonarodzenia. Każdy zaczyna od tego etapu, ale nie wolno na nim za długo pozostawać! Trzeba się decydować w lewo albo w prawo – idziemy za światem albo za Panem Bogiem!

2. OPAMIĘTANIE

UTOŻSAMIANE Z POJĘCIAMI: NAWRÓCENIE / POKUTOWANIE / SKRUCHA

NA CZYM POLEGA?
  • Wyrzekanie się wszystkiego, co posiadamy: „Tak i każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.” (Łk 14:33)
  • Pan Jezus i Jego Wola na 1 miejscu: „Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. Kto znajdzie swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je.” (Mt 10:37-39)
  • Zapieranie się siebie i przyjęcie trudów pójścia za Panem Jezusem: „Potem przywołał do siebie lud wraz ze swoimi uczniami i powiedział do nich: Ktokolwiek chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną.” (Mk 8:34)
  • Porzucenie świadomego grzechu: „Dlatego jeśli twoja ręka albo noga jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do życia chromym albo ułomnym, niż mając dwie ręce albo dwie nogi, być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli twoje oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż mając dwoje oczu, być wrzuconym do ognia piekielnego.” (Mt 18:8-9)

Jeśli ktoś się prawdziwie opamięta/nawróci – przeżyję tzw. metanoję, czyli radykalną zmianę myślenia, postawy. Człowiek ze skruszonym sercem jest zupełnie inny niż przedtem. Ponieważ jedyną bramą do Królestwa Bożego jest Jezus Chrystus, musimy się następnie w niego Przyoblec i zawrzeć z Nim osobiste Przymierze (zanurzyć w Jego śmierci i zmartwychwstaniu).

KIEDY?

Gdy człowiek zrozumie, że chce iść za Panem Jezusem na 100% i oddać mu swoje życie. Gdy osoba uwierzy słowom Jezusa Chrystusa, zrozumie oddalenie od Pana Boga z powodu swojego grzechu i gdy uzna swoją winę przed Bogiem.

WIĘCEJ

NOWONARODZENIE

1. CHRZEST WODNY: CZYLI ŚMIERĆ, POGRZEBANIE i WSKRZESZENIE DO NOWEGO ŻYCIA

Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Jeśli bowiem zostaliśmy z nim wszczepieni w podobieństwo jego śmierci, to będziemy też z nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania; Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim będziemy żyć;
[List do Rzymian 6:3-8 UBG]

W nim też zostaliście obrzezani obrzezaniem nie ręką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa, przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego; Pogrzebani z nim w chrzcie, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych. I Was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy;
[List do Kolosan 2:11-13 UBG]

Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego; Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela;
[Tytusa 3:5 UBG]

Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa.
[List do Galacjan 3:26-27 UBG]

Nasz stary człowiek, nasza zepsuta ludzka natura musi zostać ukrzyżowana z Panem Jezusem. Nasze „Ja” musi umrzeć. Żeby był nowy człowiek, stary musi umrzeć. (ale nie dosłownie 🙂 )

Chrzest to więc podstawowy krok nowonarodzenia. Chrzest wodny to m.in. ukrzyżowanie i pogrzeb naszej grzesznej natury, starego życia oraz wskrzeszenie do Nowego Życia.

Dopiero po chrzcie wodnym można mówić o nowym stworzeniu w Panu Jezusie!

Biblijny chrzest wodny w Pana Jezusa to centralny punkt nowonarodzenia.

KIEDY?

Gdy człowiek zrozumie, że chce iść za Panem Jezusem na 100% i oddać mu swoje życie. Gdy osoba uwierzy słowom Jezusa Chrystusa, przeżyje opamiętanie i zrozumie, że nie chcę już być niewolnikiem grzechu.

WERSETY

Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami; A przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego, cudzoziemca ani Scyty, niewolnika ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus.
[Kol 3:9-11 UBG]

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie.
[Gal 2:20 UBG]

Że – co się tyczy poprzedniego postępowania – powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze; I odnowić się w duchu waszego umysłu; I przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości.
[Ef 4:22-24 UBG]

Wiarygodne to słowa. Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też będziemy żyć.
[2Tm 2:11 UBG]

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.
[Kol 3:3 UBG]

I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni; I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie;
[Ef 2:5-6 UBG]

I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach;
[Ef 2:1 UBG]

WIĘCEJ

2. CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM

Pełnia Nowonarodzenia to nie tylko uwierzenie w Boga, opamiętanie i chrzest wodny. Chrześcijanin potrzebuje, aby Bóg w Nim zamieszkał, potrzebuje życia i chrztu Duchem Świętym, aby chodzić w Jego mocy, słyszeć Jego głos, mieć odwagę do działania. Tak jak uczniowie po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Pana Jezusa potrzebowali zostać ochrzczeni Duchem Świętym. Nie należy tego rozpatrywać jako „bonusu” do wiary.

Po nowonarodzeniu człowiek staje się duchowym niemowlęciem i potrzebuje duchowo wzrastać.

KIEDY?

Kiedy człowiek prosi Pana Boga o chrzest (napełnienie) Duchem Świętym / lub zostaje Nim napełniony przez pana Boga.

WERSETY

Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.
[Ewangelia Jana 3:5-6 UBG]

Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy.
[List do Rzymian 8:8-9 UBG]

W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię waszego zbawienia, w nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym;
[List Efezjan 1:13 UBG]

Lecz jak kiedyś ten, który urodził się według ciała, prześladował tego, który urodził się według Ducha, tak dzieje się i teraz.
[Galacjan 4:29 UBG]

WIĘCEJ