Dzień Pański w Biblii
Bez kategorii

Dzień Pański w Biblii

Dzień Pański w potocznym rozumieniu to dzień wspólnego zgromadzenia w większości kościołów chrześcijańskich (czyli niedziela). W Biblii natomiast ten termin najczęściej dotyczy szczególnego dnia, w którym Pan Jezus powróci sądzić świat. W tym artykule pochylimy się właśnie nad tym wydarzeniem i tą definicją Dnia Pańskiego. 

Chrystus za pierwszym razem przyszedł ustanawiając czas Łaski, czas w którym każdy człowiek może się opamiętać ze swoich grzechów i nawiązać relację z Bogiem. Jego powtórne przyjście będzie natomiast związane z Sądem nad tym światem.

Być może jak wielu chrześcijan wyczekujesz Powtórnego przyjścia Pana Jezusa, prosząc Go o to w modlitwach. Ale..

CZY NA PEWNO JESTEŚ GOTOWY NA TEN DZIEŃ?

Przeczytaj co Biblia mówi na temat dnia Pańskiego (dnia Pana). Mamy nadzieję, że świadomość tego tematu wzbudzi w Tobie pozytywną Bojaźń Bożą, która pomoże Ci utrzymać się na wąskiej drodze podążania za Bogiem!

(…)A obecne niebiosa i ziemia przez to samo słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi. Ale niech to jedno, umiłowani, nie będzie przed wami zakryte, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. A jak złodziej w nocy przyjdzie DZIEŃ PANA, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną. Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności; Oczekując i spiesząc się na przyjście dnia Boga, w którym płonące niebiosa rozpuszczą się, a rozpalone żywioły się roztopią.
[2 List Piotra 3:7]

DZIEŃ PAŃSKI - DZIEŃ BOŻEGO GNIEWU

Biada tym, którzy pragną DNIA PANA! Cóż wam po tym DNIU PANA? Jest on ciemnością, a nie światłością. Jak gdyby ktoś uciekał przed lwem, a spotkał go niedźwiedź; albo jak gdyby wszedł do domu i oparł się ręką o ścianę, a ukąsiłby go wąż. Czy DZIEŃ PANA nie jest ciemnością, a nie światłością? Mrokiem bez żadnej jasności?
[Amosa 5:18-20]

Tłumy, tłumy w dolinie wyroku. Bliski bowiem jest DZIEŃ PANA w dolinie wyroku. Słońce i księżyc się zaćmią i gwiazdy stracą swój blask. I PAN zagrzmi z Syjonu, a z Jerozolimy wyda swój głos, tak że zadrżą niebiosa i ziemia. Ale PAN będzie ucieczką dla swego ludu i siłą synów Izraela. I poznacie, że ja jestem PANEM, waszym Bogiem, który mieszka na Syjonie, mojej świętej górze. I Jerozolima stanie się święta, a obcy już nie będą przez nią przechodzić.
[Joela 3:14-17]

Bliski jest wielki DZIEŃ PANA, bliski jest i bardzo szybko nadchodzi głos DNIA PANA. Tam nawet mocarz zawoła gorzko. Ten dzień będzie dniem gniewu, dniem utrapienia i ucisku, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem obłoku i gęstych chmur; Dniem trąby i trąbienia przeciwko miastom warownym i przeciwko basztom wysokim. Ścisnę ludzi utrapieniem, tak że będą chodzić jak ślepi, ponieważ zgrzeszyli przeciwko PANU. Ich krew będzie rozlana jak proch, a ich ciała – jak gnój. Ani ich srebro, ani ich złoto nie zdołają ich wybawić w DNIU GNIEWU PANA, bo cała ziemia będzie pożarta ogniem jego zapalczywości. Z pewnością bowiem dokona rychłego końca wszystkich mieszkańców ziemi.
[Sofoniasza 1:14-18]

Zanim wyjdzie dekret i dzień przeminie jak plewy; zanim przyjdzie na was zapalczywość gniewu PANA, zanim przyjdzie na was DZIEŃ GNIEWU PANA. Szukajcie PANA, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może ukryjecie się w DNIU GNIEWU PANA.
[Sofoniasza 2:1-3]

Wejdź w skałę i ukryj się w prochu ze strachu przed PANEM i przed chwałą jego majestatu. Wyniosłe oczy człowieka ukorzą się, ludzka pycha będzie poniżona, a sam tylko PAN zostanie wywyższony w tym dniu. Przyjdzie bowiem DZIEŃ PANA zastępów przeciwko każdemu pysznemu i wyniosłemu, i przeciwko każdemu wywyższonemu, a każdy zostanie poniżony; Przeciwko wszystkim cedrom Libanu, które są wysokie a wyniosłe, i przeciwko wszystkim dębom Baszanu; Przeciwko wszystkim wysokim górom i przeciwko wszystkim wyniosłym pagórkom; Przeciwko każdej wysokiej wieży i przeciwko każdemu murowi obronnemu; Przeciwko wszystkim okrętom Tarszisz i przeciwko wszelkiemu pięknemu malarstwu. I wyniosłość człowieka będzie ugięta i pycha ludzka będzie poniżona, a sam tylko PAN zostanie wywyższony w tym dniu. A bożki zniszczy doszczętnie. Wtedy wejdą do jaskiń skalnych i do jam podziemnych ze strachu przed PANEM i przed chwałą jego majestatu, gdy powstanie, by przerazić ziemię. W tym dniu człowiek wrzuci kretom i nietoperzom swoje bożki srebrne i złote, które uczynił, aby oddawać im pokłon; I wejdzie w szczeliny skalne i na szczyty opok ze strachu przed PANEM i przed chwałą jego majestatu, gdy powstanie, aby przerazić ziemię. Przestańcie polegać na człowieku, którego tchnienie jest w jego nozdrzach. Za co bowiem ma być uznany?
[Izajasza 2:10-22]

Zawódźcie, bo bliski jest DZIEŃ PANA; przyjdzie jak spustoszenie od Wszechmocnego. Dlatego wszelkie ręce opadną, a każde serce człowieka struchleje. I będą przerażeni: ogarną ich skurcze i boleści, będą wić się z bólu jak rodząca kobieta. Jeden na drugiego spojrzy z osłupieniem, ich twarze będą podobne do płomieni. Oto DZIEŃ PANA nadchodzi, okrutny, w zapalczywości i srogim gniewie, aby zamienić tę ziemię w pustynię i wytępić z niej grzeszników. Gwiazdy nieba bowiem i ich konstelacje nie będą jaśniały swoim światłem. Słońce się zaćmi, gdy tylko wzejdzie, a księżyc nie zabłyśnie swoim światłem. I ukarzę świat za jego zło i niegodziwych za ich nieprawość; położę kres pysze zuchwałych i poniżę wyniosłość okrutników. Uczynię człowieka droższym niż czyste złoto, a nawet droższym niż złoto z Ofiru. Dlatego zatrząsnę niebem, a ziemia ruszy się ze swego miejsca pod zapalczywością PANA zastępów i w dniu jego srogiego gniewu.
[Izajasza 13:6-13]

Oto bowiem nadchodzi DZIEŃ PALĄCY JAK PIEC, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący niegodziwie będą jak ściernisko. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi PAN zastępów, tak że nie pozostawi im ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy się boicie mojego imienia, wzejdzie Słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach; wtedy wyjdziecie i wyrośniecie jak cielęta z zagrody.
[Malachiasza 4:1-2]

Sami bowiem dokładnie wiecie, że DZIEŃ PANA przyjdzie jak złodziej w nocy. Bo gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo – wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie ujdą. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;
[1 Tesaloniczan 5:2-9]

I ukażę cuda na niebie w górze i znaki na ziemi na dole, krew, ogień i kłęby dymu. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie ten DZIEŃ PAŃSKI, wielki i okazały.
[Dzieje Apostolskie 2:19-20]

I będą miejscami wielkie trzęsienia ziemi oraz głód i zaraza, będą także straszne zjawiska i wielkie znaki z nieba.
[Ewagelia Łukasza 21:11]

Dzień Pański

JAK BYĆ GOTOWYM NA DZIEŃ PAŃSKI?

Dzień Pański przyjdzie niespodziewanie i nie wiadomo ile jeszcze zostało do Niego czasu. Upewnij się, że w ten dzień będziesz mógł powiedzieć podobnie jak Apostoł Paweł: „Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem.”

  • upewnij się, że Ewangelia, w którą wierzysz i teologia, którą wyznajesz nie jest fałszywą nauką. Jako najbardziej pomocne narzędzia polecamy Pismo Święte (jak rozeznawać Biblię) oraz żywą relację z Duchem Świętym.
  • upewnij się, że przeżyłeś Nowonarodzenie (opamiętałeś się, dałeś się ochrzcić i otrzymałeś Ducha Świętego).
  • zrób „audyt” swojego życia i upewnij się, że trwasz w Bogu, wydajesz owoce godne opamiętania, jesteś posłusznym, gorliwym uczniem, zaangażowanym w Sprawy Królestwa Bożego (głoszenie Ewangelii, czynienie uczniami, czynienie Woli Bożej) itd.
  • zbadaj swoje serce: czy nie obrosło w pychę, czy jest „czyste” i pełne miłości, pokoju, radości, wdzięczności.
Udostępnij